Hírek, Információk

 

Zárva az ügyfélszolgálat

A Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat Ügyfélszolgálata 2017.08.14-08.18-ig szabadság miatt zárva tart.

Következő ügyfélfogadási nap: 2017.08.21. (hétfő)

Nyitvatartás

A Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat Ügyfélszolgálata 2017.07.06-07.21-ig szabadság miatt zárva tart.

Következő ügyfélfogadási nap: 2017.07.24. (hétfő)

Tárnoki Víziközmú-Vízgazdálkodási Társulat Csatorna hozzájárulás - működési költség kimutatás

Küldöttgyűlés 2017.

 

M E G H Í V Ó

 

Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat

 

 

 

Tisztelettel meghívom a Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat

 

küldöttgyűlésére

 

 

Időpont:         2017. május 9-én 18 óra

 

 

Helyszín:       Tárnok Művelődési Ház (H-2461 Tárnok, Fő utca 43.)

 

 

Napirendi pontok:

 

1.    2016. évi Beszámoló és 2017. évi terv a társulat működéséről

Előadó: Fehér Zsuzsanna, Békés István elnök

 

 

2.    Tájékoztatás az érdekeltségi hozzájárulások befizetéséről

Előadó: Békés István elnök

 

 

3.    Egyebek

        

 

 

 

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés újabb időpontja:

2017. május 16. 18.00

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

 

Tárnok, 2017. április 18.

 

 

 

 

 

Békés István elnök

 

Talajterhelési díj - a szabály értelmezése

 Talajterhelési díj – a szabály értelmezése

 

Megjelent az Önkormányzat közleménye, ami a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási kötelezettségről tájékoztatott. A hozzánk érkezett kérdések alapján utána jártunk a témának, hogy a rendelkezés jobb megértését elősegítsük.

http://www.tarnokhir.hu/onkormanyzati-hirek/talajterhelesi-dij-bevallas

A talajterhelési díjról a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezik.

Lásd: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300089.TV

A tájékoztatás Tárnokon sokakat, sok új háztartást érint, hiszen a törvény szerint ( 11. §(1)) a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.Településünkön az elmúlt esztendőben befejeződött a teljes települési csatornahálózat megépítése, aminek következtében több mint 1700 érdekeltségi egységnél, tehát alapvetően lakóingatlan előtt elkészült a közcsatorna, ezzel együtt tehát a rákötési kötelezettség is megjelent.

 Tárnokon csak annak nem kell a talajterhelési díjról bevallást készíteniük, akik már évek, évtizedek óta csatornázott házban, lakásban élnek. Minden más háztartásnak kötelező akkor is, ha kedvezményben részesül, illetve tavaly már rákötött a csatornára.

A talajterhelési díjról szóló, jelenleg érvényes 27/2012. (XI.22.) számú önkormányzati rendelet 3/B §-a alapján:

„100 %-os kedvezményben részesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy, aki a közszolgáltató igazolása alapján a 2014. évben üzembe helyezett közcsatornára 2015. április 30-ig ráköt.”

A szabály értelmezése:

A 2014. évi talajterhelési díjat 2015. március 31-ig kell bevallani és megfizetni, míg a 2015. évre vonatkozót 2016. március 31-ig.

Azon természetes személyeknek, akiknél 2014. évben helyezték üzembe a csatornát és

- akik legkésőbb 2015. április 30-ig rákötnek, nem kell talajterhelési díjat fizetniük sem 2014., sem pedig a 2015. évre, mert megilleti őket a 100 %-os díjkedvezmény.

- akik 2015. április 30-ig nem kötnek rá a csatornára, azokat a 2014. évben 100 %-os kedvezmény illeti meg, azonban a teljes 2015. évre talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli (a csatornára való rákötésig), mert a kedvezmény feltételeinek nem tettek eleget.

A bevallást mindkét esetben az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon meg kell tenni 2015-ben és 2016-ban is.

A második pontban megfogalmazott szabályt pedig alaposan figyelni kell. Azért, mert a határidőn túli rákötés esetében automatikusan talajterhelési díjfizetési kötelezettség keletkezik, amit viszont csak a következő évben kell megfizetni.

 Tehát egy egyszerű számolás alapján, ha mondjuk egy háztartás havi vízfogyasztásának díja 3.000 Ft, és a csatornára való rákötést csak 2015 májusában valósítja meg, akkor automatikusan 3.000 x 10 = 30.000 Ft (a talajterhelési díj törvényben szabályozott számítási mértéke egyszerűsítve a vízdíj tízszerese) négyszerese (tehát a januártól áprilisig tartó négy hónapra), 4 x 30.000, azaz 120.000,- Ft talajterhelési díjfizetési kötelezettsége keletkezik. Ennek megfizetése alól pedig nem lehet visszamenőlegesen mentességet kérni, bevallására és befizetésére pedig csak a következő, 2016-os évben kerül sor.

A rendeletben megfogalmazott menteség tehát csak akkor számít, ha a rákötést 2015. április 30-ig megvalósítják. A későbbi rákötés a mentességet automatikusan megszűnteti és annyi hónapig tart, amennyi 2015. január 1-jétől a rákötésig eltelik. A csatorna rákötések türelmi ideje a térségben Tárnokon a legkedvezőbb – a csatorna műszaki átadását követően minimum 9 hónap -, itt volt, illetve van az érintetteknek a legtöbb ideje a rákötés rendeletben előírt kötelezettségének megfelelni.

További cikkeink...

1. oldal / 19

Első
Előző
1