Megkezdődött a csatornaépítés

2012. március 19-i nappal hivatalosan, a gyakorlatban is megkezdődött Tárnok történetének legnagyobb beruházása, a teljes települési csatornahálózat kiépítése.

Tisztelt Tárnoki Lakosok!

2012. március 19-i nappal hivatalosan, a gyakorlatban is megkezdődött Tárnok történetének legnagyobb beruházása, a teljes települési csatornahálózat kiépítése.
Az 'alapcső letétel' szimbolikusan azt jelentette, hogy az évek óta tartó szervezés és tervezés, a pályázatkészítés, közbeszerzések, kormányzati és Uniós döntések után végre a gyakorlati munka is elkezdődött.

Huszonkét évvel ezelőtt, Tárnokra költözésemkor érdeklődő kérdésemre azzal a jó hírrel fogadtak az akkori önkormányzatnál, hogy nemsokára megépül mindenhol a csatorna.
Nem ma történt ez, és a több mint két évtized hiábavalósága azt mutatja, hogy nem jó úton haladt a csatornázás Tárnokon.

Rövid történeti áttekintés.


2006-ban, amikor az Otthon Tárnokon Választási Szövetség (OTVSZ) önkormányzati választást nyert, első dolgaink között a csatornázás kérdései szerepeltek.
Azonnal megkezdtük a csatornázás folytatását, így épült meg az első ciklusban a Zrínyi - Deák - Jókai -Hatvani - Szigetvári - Debreceni utcák egy részében a lakossági -és önkormányzati önerős csatorna.

Közben pedig áttekintettük az akkori, Dél-budai konzorcium munkáját, mely konzorciumnak feladata volt a teljes települési csatornázás előkészítése.
Egy évtizeddel azelőtt már kész terv létezett a térségünk önálló csatornázására és az érdi szennyvíztisztító telep fejlesztésére, de valami homokszem, pontosabban óriási szikladarabok kerültek a gépezet kerekei közé.
Nagyon hamar kiderült számunkra, hogy a konzorciumi elképzelés kudarcra ítéltetett, az eredeti tervek megváltoztatásával, a későbbiekben abba a projektbe politikai szándékkal összezsúfolt települések eltérő érdeke, anyagi lehetőségeik és szervezettségük kétségessé tették a megvalósítás lehetőségét.

A gyors helyzetértékelést döntések követték, jól felfogott szakmai érdekeink alapján Érd és Diósd településekkel összefogva 2007-ben a konzorciumból való kiválás mellett döntöttünk.
Ettől kezdve pedig saját, jól felfogott érdekeink szerint megkezdődött a valódi munka.

2008 februárjában létrehoztuk a beruházást lebonyolító Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást.
Megkezdődött a lakossági társulatok szervezése is, Tárnok esetében ennek lebonyolítása rekordi idő alatt megvalósult, a lakossági akarat egyértelműen a csatornázás mellett állt. Ez pedig azért volt az egyik legfontosabb lépés, mert a lakosság támogató akarata nélkül nem kezdhettünk volna bele ekkora munkába.

2009 februárjában, az új elképzelés kezdetétől számítva kevesebb, mint két év alatt elkészítettük a pályázatot, majd augusztus hónapban megkötöttük a Támogatási Szerződést a Magyar Kormánnyal.
Idő közben egy komoly szakmai problémát is orvosolnunk kellett, az ÉTV 2005-ben történt privatizációja során elkövetett hiba alapján meg kellett állapodnunk az üzemeltetőkkel az üzemeltetési jogok visszavonásáról, ez volt a brüsszeli jóváhagyás szakmai feltétele. Ez azonban egy éves késedelmet okozott.

2010 júniusában végre minden szakmai és jogi akadály elhárult, megszületett a brüsszeli jóváhagyás is. (Itt kell megjegyeznem azt a tényt is, hogy az eredeti konzorciumi tagok közül többnek még a mai napon sincs érvényes pályázata, ez pedig értelem szerűen azt jelenti, hogy az együtt maradás esetén ma biztosan nem épülhetne konzorciumi csatorna a három településen - a kiválás tehát létfontosságú volt számunkra!)
Három év alatt - ebben benne van a kényszerű egy éves szünet is! - sikerült elérnünk azt, ami az előtt, más felfogással, más akarattal két évtized alatt sem tudott megvalósulni.


A gyakorlati munkák indulása.


2010 augusztusában megindítottuk a szennyvíztisztító telep közbeszerzési eljárását, december 10-én pedig sor került ennek szerződéskötésére is.

Ezt követték tárnoki, érdi, diósdi a hálózati tenderek kiírásai, 2011. szeptember 2-án pedig Tárnokon is eredményes volt az eljárás, a munkát az A-H-O Konzorcium - az A-Híd Építő Zrt. és az OMS Környezetvédelmi Kft. - nyerte el. Haladéktalanul megkezdődött a hálózat kiviteli tervezése, 2012. március 19-én, az „alapcső letétellel” pedig a gyakorlati munka is.

Az ezt megelőző hétvégén egy frissen Tárnokra költözött emberrel beszélgettem, és sok kérdés közül a legfontosabb volt számára, hogy mikor kezdődik végre a csatornaépítés az utcájukban.
Hirtelen eszembe jutott a régi önkormányzat által, 22 évvel ezelőtt nekem adott információ: nemsokára!
Most én is ezt mondtam.
Ez a szó azonban most valóban azt jelenti, hogy a munka megkezdődik.

Kérések a lakosság felé.

De természetesen ez csak a kezdet, a munkák befejezéséig még nagyon sok közös munkára, egyeztetésre, és ami nagyon fontos, türelemre és megértésre van szükségünk.

2011 szeptemberében a vasútállomás építésének kezdetén azt mondtam, hogy Tárnok történetének legnagyobb szabású beruházásai kezdődtek illetve kezdődnek meg.
Új vasútállomás épül, megkezdődik - és majdnem egy évig folytatódik - a teljes települési csatornázás, közben pedig reményeink szerint nyolc önkormányzati ingatlan - köztük végre a két iskolaépület - energetikai korszerűsítése történik meg.

Ezek közül pedig a legtöbb embert, a legközelebbről érintő beruházás a csatornaépítés, hiszen a 24 kilométer új vezeték, az 1700 ingatlan bekötése valóban a teljes települést érinti, és annak minden lakójára hatással lesz.

Önkormányzatunk a lehetőségek szerint mindent megtesz, hogy a többféle munkát összehangolja, a kivitelezőket pedig tervezhető munkára bírja.
Minden településrész illetve utca munkakezdése előtt tájékoztatókat adunk minden háztartás részére, de természetesen a gyakorlatnak megfelelően folyamatosan adunk tájékoztatást személyesen, telefonon vagy elektronikus levélen keresztül - ahogy az érdeklődő lakosság információt kér.

Ezt a hatalmas munkát nem lehet türelem és megértés, a lakosság, az önkormányzat és a kivitelezők összefogása nélkül véghezvinni.

De azért egy fontos dolgot szeretnék megismételni.
Minden nagy változás kényelmetlenségekkel jár. Ezt a hatalmas munkát pedig, ami előtt Tárnok áll, nem lehet türelem, megértés és belátás, a lakosság, az önkormányzat és a kivitelezők összefogása nélkül véghezvinni.

Arra szeretnék ismét felkérni minden tárnoki lakost, hogy az elkövetkezendő hónapok a települési összefogásról szóljanak.

Történelmi hatású és léptékű munkák zajlanak településünkön, mindannyiunk kényelme, Tárnok európai szintű fejlesztése érdekében.

Még zajlik a vasútállomás építése, miközben a csatornázással Tárnok történetének legnagyobb szabású környezetvédelmi beruházása valósul meg.
De nem csak ezt jelenti ez a munka, hanem azt, hogy annak végeztével megszűnnek a szennyvizek által okozott egyéb, mindennapos kellemetlenségek, településünk, ingatlanaink értéke pedig nagyságrenddel nő.

Ha a nagy munkák közben aggodalmuk, kétségük, bizonytalanságuk támad, ha úgy érzik, hogy nem kaptak valamiről elegendő tájékoztatást, ha a boltban valaki vásárlás közben 'felröppent' valami rémhírt, mielőtt elhinnék, kérdezzenek tőlünk.

Arra kérek tehát mindenkit, hogy jelezzenek, kérdezzenek.
Személyesen, telefonon, levélben, szóval bármilyen módon.

A nagy munkák befejezése után pedig kényelmesebb, szebb és élhetőbb település lesz Tárnok, mindannyian részesülünk a fejlesztések eredményeiből.
Türelmet, megértést és segítő szándékot kérek ehhez minden tárnoki lakostól.

Szolnoki Gábor
polgármester