Megkezdődött a tárnoki csatornaépítés munkaterületének átadása

Lezárul a hatósági egyeztetések első szakasza. A csatornaépítés előkészítő szakaszának első része véget ért. A munka folytatásához, pontosabban a gyakorlati munkák megkezdéséhez munkaterület átadási eljárást kell végezni. 

A kivitelező törvényben rögzített kötelessége a kivitelezési tevékenység megkezdésekor a munkaterület átvétele. A megrendelő kötelessége a területet jegyzőkönyvileg átadni. Az építési munkaterület esetünkben a csatornázási tevékenység végzésének helye, ez Tárnok jelentős területlét érinti, ilyen területnek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is. Hetek óta tartanak a szakmai előkészítő tárgyalások és egyeztetések, egy ilyen nagyszabású munka adminisztratív előkészítése is nagy feladat. 

A szigorú Uniós szabályok miatt pedig nagy figyelmet kell fordítani az előkészítő szakaszra is, mert a Támogatási Szerződés pontosan rögzíti azt, milyen feltételek teljesülése szükséges a támogatási összegek folyósításához. 

Az átadási eljárásban résztvevők a különböző hatóságok és szolgáltatók képviselői is, hiszen a csatornaépítés érinti saját szolgáltatásaikat, kötelezettségeiket is. Az eljárás résztvevői a kivitelezésen nyertes A-H-O Konzorcium, Budapest Főváros Önkormányzata, Főmterv 'TT Zrt., Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, ÁNTSZ Budaörsi Kistérségi Intézete, Magyar Közút Kht., ÉTV Kft,.Magyar Telekom Nyrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Kft., TIGÁZ-DSO Kft. és természetesen önkormányzatunk Műszaki Irodája, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás és a Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási Társulat. 

A mostani eljárás általános érvényű munkaterület átadás-átvételt jelent, természetesen a meghatározott gyakorlati munkák elkezdésekor sor kerül az utcaszintű átadás-átvételekre is. Az átadási eljárás egy kibővített értekezlettel kezdődött, ahová meghívták az érdi és a diósdi konzorciumok tagjait is. A megjelentek részére rövid tájékoztatót tartott a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmének Felügyelőségi munkatársa, a Budapesti Bányakapitányság valamint a Tigáz képviselője. A közös téma pedig annak tisztázása volt, hogy milyen komoly felelősséggel jár az új törvényi változások miatt a gázszolgáltatással kapcsolatos gondatlan balesetek okozása. Tekintettel arra, hogy a térségben több tíz kilométernyi csatornafektetésre kerül sor az elkövetkezendő években, nagyon fontos a megfelelő szakmai, munkavédelmi eljárások pontos betartása és betartatása. 

 

Az értekezlet után aláírásra került a tárnoki A-H-O Konzorcium képviselőivel az a megállapodás, mely szerint a kivitelezés ideje alatt a Polgárok Háza lesz a cégek képviselőinek irodája.